Vodné dílo Gabčíkovo • Toto vodné dílo se nachází na řece Dunaj a leží jihovýchodně od Bratislavy. Od Hotelu Thermal Varga *** je vzdálené jen 30 km. Vodné dílo se začalo budovat v roce 1973 a do provozu bylo uvedeno v roce 1992. Sekundární část stavby byla uvedena do provozu v roce 1996. Cílem vodního díla je zabezpečení plynulé plavby po řece, protipovodňová ochrana a výroba elektrické energie. Vodní dílo tvoří dva objekty, elektrárnu a dvě plavební komory. Obě dvě plavební komory mají rozměry 34 x 275 metrů. Na výrobu elektrické energie se využívá přirozený spád vody, který je způsobený rozdílem hladin.


Vodné dielo Gabčíkovo
 
Vodné dielo Gabčíkovo
 
Vodné dielo Gabčíkovo


 • Vodní dílo Gabčíkovo a účel

 • Vodní dílo Gabčíkovo, původně projektované a stavěné jako součást Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros, leží na Dunaji poblíž Bratislavy, hlavního města Slovenské republiky. Město leží ve středu Evropy v blízkosti hranic s Rakouskem a Maďarskem. Ideální spojení je zaručeno dálnicemi, železnicí, letecky i vodní cestou po Dunaji.

  Víceúčelové vodní dílo se začalo stavět podle Smlouvy z roku 1977 společně s Maďarskou republikou. Jelikož Maďarská republika v roce 1989, v době kdy bylo Vodní dílo Gabčíkovo na slovenském území na 90% hotové, nejprve se pozastavila práce a následně v roce 1992 se pokusila vypovědět smlouvu. Československo nemělo jinou možnost ve snaze zachránit investice a zabránit rozsáhlým ekonomickým a ekologickým škodám jak vybudovat náhradní řešení, nazývané Varianta C, s menší zdržením a přehrazením Dunaje u Čuňova na Slovenském území a uvést soustavu do provozu.


  Účelem Vodního díla je především ochrana před povodněmi, které na přilehlém území Dunaje způsobily vícekrát katastrofické záplavy. Dále vodní dílo zabezpečuje plynulou celoroční plavbu, poskytuje elektrickou energii v množství cca. 8 % roční spotřeby České republiky, stabilizuje koryto Dunaje a vytváří podmínky pro ochranu vnitrozemské delty Dunaje i možnosti pro rekreační rozvoj celého přilehlého území.


  Vodní dílo Gabčíkovo je v provozu od října 1992. Hydroagregáty, kterých je nainstalováno 8 mají výkon 720 MW. Výsledky již přinesli i rozsáhlý monitoring přilehlého území. V žádné ze zjišťovaných skutečností se environmentální parametry nezhoršily, dokonce i kvalita zásob pitné vody se zlepšuje. Protože ramenní soustava potřebuje každoročně v určitém období zvýšené hladiny průtoků, byl u obce Dobrohošť vybudovaný nápustný objekt do ramenní soustavy, který umožňuje realizovat simulované záplavy v době, kdy je to podle odborníků Ministerstva životního prostředí České republiky optimální.


  Spor mezi Maďarskou a Slovenskou republikou o Soustavu vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros byl společně předložen mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu.


  Dne 25. září 1997 byl vynesen rozsudek:


  že Maďarsko nebylo způsobilé v roce 1989 pozastavit a později opustit jemu přidělené práce na vodním díle, jak stanovila smlouva podepsaná v roce 1977 Maďarskem a Československem a k ní patřící nástroje;
  že Československo bylo oprávněné v listopadu 1991 zahájit přípravu alternativního dočasného řešení (nazývaného Varianta C), ale ne uvést jej do provozu v říjnu 1992, jako jednostranné opatření;
  že Maďarská notifikace skončení smlouvy z roku 1977, včetně přidružených nástrojů, ze dne 19. května 1992 jejich právní neukončily (v důsledku čehož jsou stále platné a určující pro vztahy mezi stranami);
  a že Slovensko, jako následník Československa se stalo stranou ve Smlouvě 1977.
  Na tomto základě se smluvní strany musí dohodnout o dalších opatřeních.


  Ve Vodním díle Gabčíkovo se zrcadlí schopnost člověka sladit své zájmy s potřebami přírody. V tomto případě se bezezbytku naplnila požadavek ekologického udržitelného rozvoje.


  Přijďte se sami podívat, přivítají Vás pohostinní lidé a překrásná příroda.

 • Jak nás ještě najdete:

 • vodné dielo žilina
  vodné dielo gabčíkovo
  mapavodné dielo gabčíkovo slovensko
  stupeň gabčíkovo

  gabčíkovo vodné dielo
  gabčíkovo obec
  gabčíkovo ubytování
  vodní dielo
  gabčíkovo
  termální koupaliště gabčíkovo
  gabčíkovo plavby
  gabčíkovo wikipedia
  dunajská streda
 • česky

 • vodní dílo gabčíkovo atrakce, vodní dílo gabčíkovo seznam zajímavostí, vodní dílo gabčíkovo poznejte slovensko, vodní dílo gabčíkovo památky, vodní dílo gabčíkovo dunajská streda, vodním díle gabčíkovo