Pevnostný systém v Komárne  • Význam této památky přesahuje i hranice Slovenské i Maďarské republiky.První písemné zmínky o této pevnosti pocházejí už z 10. století. V této době to byla zemní pevnost, kterou chránili toky. Z východu Váh a z jihu Dunaj. Jak roky ubíhaly, pevnost se modernizovala a přestavovala. Přežila i vniknutí Turků a Tatarů a byla svědkem nespočetných bojů. V 20. století sloužila na vojenské účely. Byli zde vybudované kasárny. Užívali ji i Sovětská vojska v roce 1968. Od roku 2003 pevnost odkoupilo město Komárno. Od té doby slouží návštěvníkům, kteří se zajímají o velkolepou vojenskou historii.

Pevnostný systém v Komárne
 
Pevnostný systém v Komárne
 
Pevnostný systém v Komárne