Kostol sv. Ondreja  • Kostel sv. Ondřeje, dominantní stavba města Komárna, se nachází v centru na Palatínové ulici. Na místě dnešního kostela stál původně jiný, na začátku 18. století, když bylo město ve výkvětu se v městské radě rozhodlo, že postaví nový a větší kostel. V té době okolo kostela byl katolický hřbitov obestavěný ohradou. K stavbě nového kostela bylo použito více než 800 000 cihel ze zbourané novozámecké pevnosti. Interiér byl vyzdobený freskami malíře Maulpretschca. V roce 1763 město postihlo zemětřesení, při kterém se kostel značně poškodil. V době historie kostel přežil mnoho přestaveb buď kvůli požárům nebo po 2. světové válce. K poslední přestavbě došlo v roce 1991 - 1992, kdy se renovovala střešní konstrukce.

Kostol sv. Ondreja
 
Kostol sv. Ondreja
 
Kostol sv. Ondreja