Komárno město  • Toto město vzniklo v raném středověku. Je to město bohaté historie. V roce 1745 Komárnu, Marie Terezie přidělila privilegium svobodného království města. V té době patřilo Komárno k nejvýznamnějším městům Uherska. Obchodovalo se tady např. s dřevem a obilím. V Komárně se nachází dodnes zachovalé největší bastiónové opevnění ve střední Evropě, které bylo budované od 16. do 19. století. Město je nejjižnějším a i nejnižším položeným městem na území Slovenska. Po dobu celého roku se tady organizuje hodně kulturních akcí. Mezi nejznámější patří každoroční Komárenské dny.

Komárno mesto
 
Komárno mesto
 
Komárno mesto