Hvezdáreň v Hurbanove • Hvězdárna v Hurbanově patřila na sklonku 19. století mezi nejlépe vybavené a svojí prací nejznámější astrofyzikální observatoří v Evropě. Hlavním cílem odborného programu hvězdárny byla astrometrie, spektroskopie, studium fotosféry a chromosféry Slunce. Pozorování komet a meteorů, fotografování hvězdných soustav a mlhovin, spektrtoskopické a spektrálně-fotometrické pozorování a všechny pozorování, které můžeme zahrnout do astrofyziky. Dále to bylo určování času pomocí pasážníka pro vlastní potřeby hvězdárny i pro potřeby celého Uherska. 

Hvezdáreň v Hurbanove
 
Hvezdáreň v Hurbanove
 
Hvezdáreň v Hurbanove

 • KONTAKTY:

  Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo
  Tel.: +421 35 76 02 484-6
  Fax: +421 35 76 02 487
  e-mail: suh@suh.sk
  Web: www.suh.sk